page view image

Jæger FFO

Information
event image

Fana IL Fotballs fotballfritidsordning - Jæger FFO - skal være et sted der barna trives og utvikler seg både på og utenfor banen.

Bakgrunn
Det er viktig at unge jenter og gutter er i daglig fysisk aktivitet.

Herunder er visjonen at Fana IL Fotball skal ha et bredt tilbud til sine medlemmer og derigjennom gi mulighet til å utvikle seg både sportslig og sosialt. Dette tilbudet skal bygges på Fana IL Fotballs verdier glede, trygghet, fellesskap og handlekraft.

Jæger FFO er i så måte en viktig tilvekst i klubbens aktivitetstilbud for å oppnå nettopp dette.

Formål
Fotballfritidsordningen skal være et sted der barn trives og utvikler seg både på og utenfor banen. Barn og voksne på Jæger FFO skal sammen skape et godt og sunt miljø.

Videre er det en klar målsetning om å bidra til at barn er aktive og stimulere dem til mer aktivitet. Jæger FFO skal derfor legge til rette for fysisk aktivitet som er positiv og meningsfull gjennom hele året slik at alle som vil kan delta uavhengig av forutsetninger og ambisjonsnivå.

Overordnet målsetning er med andre ord å skape bevegelsesglede og bidra til gode vaner ved å vektlegge kosthold, hygiene, lekser, respekt og folkeskikk.

Jæger Automobil heier på FFO-spillerne
Den lokale bilforhandleren er imponert over det gode arbeidet, mulighetene og engasjementet i Fana IL Fotball. Jæger Automobil bidrar derfor med sin spisskompetanse for at flest mulig FFO-spillerne skal få en trygg transport - i miljøvennlige kjøretøy - fra skolen til Nesttun Idrettsplass.

Målgruppe
Jæger FFO er et tilbud til jenter og gutter i 2. til 4. trinn.

Gjennomføring
Fotballfritidsordningen er åpen 11 måneder i året og følger undervisningsdagene på Bergen kommunes skolerute. Utover dette tar Fana IL Fotball sikte på å opprettholde et stort aktivitetstilbud på fotballskoler i alle ferier så vel som planleggingsdager.

Høy kvalitet, god planlegging og sterk handlekraft er sentrale stikkord i gjennomføringen av Jæger FFO. Daglig leder leder, med både allmennlærerutdanning og UEFA A-lisens, har det overordnede faglige og administrative ansvaret for å utvikle innholdet i fotballfritidsordningen slik at det er et helhetlig skolefritidstilbud.

 • Logistikk
  Barna møter ledere fra fotballfritidsordningen på fast treffpunkt på Skjold, Midtun og Ulsmåg skole og tar seg deretter til Nesttun Idrettsplass - enten ved å gå samlet eller ved å få transport.

  Etter nærmere avtale er det også etablert en trygg logistikkordning fra andre skoler i nærområdet. Alt for at flest mulig skal kunne ta del av fotballfritidsordningen på Nesttun Idrettsplass.

 • Innsjekk
  Ved ankomst på Nesttun Idrettsplass fra klokken 12:30 må alle umiddelbart registrere seg. Dersom deltakeren ikke har dukket opp innen klokken 14:00 blir foresatte kontaktet.

 • Mat
  Deltakerne på Jæger FFO blir tilbudt et enkelt måltid for å fylle opp energilagrene etter en hektisk skoledag.

 • Lekser
  I klubbhuset på Nesttun Idrettsplass vil det bli lagt til rette for å gjøre lekser før trening på fotballfritidsordningen. Dette vil ikke være pedagogisk leksehjelp eller privatundervisning, men tilsyn og mulighet for hjelp av en voksen.

 • Trening
  Fra klokken 14:45 til 16:00 vil fotballaktiviteten være sentral. Velutdannede trenere på fotballfritidsordningen legger opp til at treningene skal være et supplement til den vanlige fotballtreningen på ettermiddagen.

  Fana IL Fotballs sportsplan beskriver hva all barne- og ungdomsaktivitet skal stå for og lede til. Aktiviteten som tilbys på fotballfritidsordningen utgår fra det første av fire nivåer som den sportslige aktiviteten i klubben er delt inn i - nivå 1: fotballglede.

  Dette innebærer at barna skal oppdage fotball på en naturlig måte hvor lek skal fungere som den primære innlæringsmetoden på trening. Lek kombinert med glede er kanskje den største nøkkelen til interesse og fremgang i de fleste idretter. Det er også et faktum at det å beherske kroppen i ulike bevegelsesmønster gir en god grund for langsiktig utvikling i fotball. Derfor blir det også lagt opp til innslag av allsidighet i fotballrelevante aktiviteter. Grovmotorisk bevegelse og utvikling vil da være i sentrum, men også fokus finmotorikk og koordinasjonstrening vil forekomme. Gymsalen i det nye klubbhuset kan da gjerne benyttes til denne type trening.

 • Utsjekk
  Etter endt trening er det tid for utsjekking fra klokken 16:00 til 16:30. Utsjekk registreres ved både henting og hjemsendelse etter skriftlig avtale med foresatte.

Egne jentegrupper
Økt jentedeltakelse i alle ledd og på alle nivåer er et viktig satsingsområde for både Fana IL Fotball og Norges Fotballforbund. På Jæger FFO legger man derfor til rette for trygghet, trivsel og mestring i egne jentegrupper for de som ønsker dette.

Halv plass eller hel plass
Ved deltakelse på Jæger FFO kan man velge mellom to plasstyper - halv plass og hel plass.

 • Halv plass
  Ved halv plass deltar barna på fotballfritidsordningen tre valgfrie dager i uken. Disse tre dagene fastsettes i august eller ved påmelding og kan kun endres ved nyttår. Prisen er kroner 2 045 per måned. Deltakere med halv plass på Jæger FFO får halv pris på alle fotballskoler i regi av Fana IL Fotball.

 • Hel plass
  Ved hel plass deltar barna på fotballfritidsordningen alle dager. Prisen er kroner 2 695 per måned. Deltakere med hel plass på Jæger FFO får delta kostnadsfritt på alle fotballskoler i regi av Fana IL Fotball - forutsatt at man har hel plass i minimum tre måneder før eller etter fotballskolestart.

Betaling, oppsigelse og endring av plasstype
Betaling for fotballfritidsordningen går kun på hele måneder og faktureres fortløpende med unntak av juli da dette er en betalingsfri måned. Oppsigelse må skje med en måneds varsel gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. Ved oppsigelse etter 1. april må det betales til og med juni måned. Endring av plasstype i løpet av skoleåret skjer etter samme regler som ved oppsigelse.

Ved påmelding betaler man 1 500 kroner for en solid utstyrspakke. Utstyrspakken fra Umbro har en verdi på over 2 500 kroner og inneholder sokker, shorts, t-skjorte, treningsbukse, treningsgenser og regnjakke som helst skal benyttes på alle FFO-treningene.

Jæger FFO er vidåpen for alle uavhengig av klubbtilhørighet, men alle deltakerne må betale medlemskontigent til Fana IL Fotball for hvert påbegynte kalenderår pålydende kroner 500.

Påmelding og venteliste
Påmelding til Jæger FFO gjør du enkelt og greit via denne landingssiden hos TicketCo. Den er ikke gyldig uten at både registrering og betaling er gjennomført. Betaling gjøres med VISA eller Mastercard umiddelbart. Etter fullført påmelding er både hel og halv plass er gjeldende fra den 1. i påfølgende måned.

Det er øremerket et visst antall FFO-plasser til hver skole. Når Jæger FFO er fulltegnet vil det være mulig å tegne seg på venteliste og dermed bli kontaktet umiddelbart dersom det skulle åpne seg opp for deltakelse. Deltakere som ønsker hel plass på fotballfritidsordningen vil da hovedsakelig bli prioritert.

Første mann til møllen
Første mann til møllen-prinsippet gjelder da Jæger FFO har et begrenset antall plasser.

fanailfotball fotballutdanning jæger ffo