page view image

Corvus Energy Fana-akademiet etter skoletid 2022/2023

Arrangementsinformasjon
event image

Corvus Energy-Fana-akademiet skal inspirere, motivere og forberede unge fotballspillere til å utvikle seg mot representasjonslag og toppfotball.

>> Dette er Corvus Energy Fana-akademiet

Som tidligere legges det opp til høy kvalitet på treningsfeltet og i oppfølgingen av enkeltsspillere. For å kunne optimalisere utviklingen for den enkelte spiller skal trenerne på Corvus Energy Fana-akademiet være fremoverlent, faglig dyktig og interessert i spillerutvikling.

Fana IL Fotball og Corvus Energy fortsetter suksessen med å gi motiverte fotballspillere et treningstilbud etter skoletid gjennom skoleåret 2022/2023.

Målgruppe
Corvus Energy Fana-akademiets treningstilbud etter skoletid er rettet mot jenter og gutter i 5. til 7. trinn.

Tiltak i regi av Corvus Energy Fana-akademiet etter skoletid skal gi spillerne inspirasjon, motivasjon og viktig læring som de kan ta med seg tilbake til eget lag eller egentrening utover den organiserte fotballaktiviteten. Spillerne får tilgang til et årshjul med treninger og kamper samt overordnede faglige fokuspunkter knyttet til disse.

God treningshverdag
Som et viktig supplement til den tradisjonelle lagsaktiviteten skal Corvus Energy Fana-akademiet etter skoletid legge til rette for trenings- og kamparenaer for unge fotballspillere som ønsker å trene mer og utvikle sine ferdigheter. Ambisjonen er å få flest mulig spillere i god aktivitet med best mulig kvalitet.

Treningene gjennomføres hver mandag, onsdag og fredag fra klokken 14:45 til 16:00 på Nesttun Idrettsplass. Ferdighetsutvikling står sentralt på treningene til Corvus Energy Fana-akademiet etter skoletid hvor man strever etter å gi spillerne opplevelse av både mestring og utfordringer gjennom en fornuftig differensiering.

Utfordrende kamparena
Det store flertallet har riktig utbytte av kamparenaen på lagsnivå - og dette skal alltid være det viktigste. En del spillere som har kommet litt lenger i utviklingen har allikevel behov for en ekstra utfordring som et ledd i å oppnå en tilpasset fotballutdanning. Fra 2020-sesongen overtok Corvus Energy Fana-akademiet etter skoletid derfor ansvaret for overbyggingslagene som spiller et nivå opp i G11-, G12- og G13-klassen.

Kamparenaen til de såkalte akademilagene skal altså være et supplement til den tradisjonelle lagsaktiviteten for de fremste spillerne i hver årgang. I tillegg til å ha gode fotballferdigheter - som sikrer positive opplevelser og mestring - skal spillerne ha vist at man ønsker bruke tid på egen utvikling og ha eierskap til denne i form av å trene mye, ha høy tilstedeværelse, teste egne grenser samt være nysgjerrig og reflektert. Kamptroppene vil naturligvis variere og taes ut av utnevnt hovedtrener i tett dialog med trenerteamet på Corvus Energy Fana-akademiet.

VIKTIG! Egen jentedag hver fredag
Økt jentedeltakelse i alle ledd og på alle nivåer er et viktig satsingsområde for både Fana IL Fotball og Norges Fotballforbund. På Corvus Energy Fana-akademiet etter skoletid legger man derfor til rette for trygghet, trivsel og mestring i jentegrupper på en helt egen jentedag for de som ønsker dette. Dette innebærer at spillere i J10-, J11- og J12-klassen kan velge å delta på Corvus Energy Fana-akademiet etter skoletid fredager eller alle tre dager.

En del av Fana-skolen
Som et viktig ledd i Fana IL Fotballs samfunns- og verdiarbeid har klubben etablert Fana-skolen. Denne har som formål å utvikle hele mennesket og skape gode vaner som kommer til nytte også utenfor banen. Gjennom Fana-skolen skal spillerne og trenerne med andre ord utvikle mer enn selve fotballferdighetene. Ved å repetere noen nøye utvalgte temaer år etter år skal Fana-skolen bygge kultur, klubb og tilhørighet. Spillerne på Corvus Energy Fana-akademiet etter skoletid vil bli invitert til en god del av disse samlingene.

>> Starter ny Fana-skole

Hospitering til Kniksen-akademiet
Fana IL Fotball, FK Fyllingsdalen og Åsane Fotball har gått i bresjen for økt samarbeid og bedre spillerutvikling ved å etablere Kniksen-akademiet. Spillere på Corvus Energy Fana-akademiet etter skoletid som vil bruke en del tid på egen utvikling ved å trene mye, ha høy tilstedeværelse, teste egne grenser, samt være nysgjerrige og reflekterte kan bli nominert av trenerteamet til å hospitere på Kniksen-akademiet.

Egenandel og utstyrspakke
Deltakelse på Corvus Energy Fana-akademiet etter skoletid koster kroner 995 per måned (345 kroner for jentedagen) med en bindingstid for det kommende skoleåret - altså fra august til og med juni. Faktura sendes forløpende og tar selvsagt høyde for halv pris i august da oppstarten først skjer etter skolestart.

Ved påmelding betaler man 1 500 kroner for en solid utstyrspakke. Utstyrspakken fra Umbro har en verdi på nærmere 2 500 kroner og inneholder sokker, shorts, t-skjorte, treningsbukse, treningsgenser og regnjakke fra Corvus Energy Fana-akademiet sin kolleksjon. Dette er bekledning skal benyttes på alle akademitreninger.

Påmelding
Påmelding til Corvus Energy Fana-akademiet etter skoletid gjør du enkelt og greit denne landingssiden hos TicketCo. Den er ikke gyldig uten at både registrering og betaling er gjennomført. Betaling gjøres med VISA eller Mastercard umiddelbart.

Første mann til møllen
Første mann til møllen-prinsippet gjelder da Corvus Energy Fana-akademiet etter skoletid har et begrenset antall plasser.

fanailfotball fotballutdanning fana-akademiet

Ansvarsfraskrivelse

Bindende påmelding gjelder for tiltak i regi av Corvus Energy Fana-akademiet og Fana IL Fotball.